A+ A A-

BF | SINTEZA SEDINTEI DIN 16 IANUARIE 2015

1. Biroul Federal a hotărât calendarul competiţional intern pentru anul 2015.

2. Biroul Federal a hotărât organizarea Campionatelor Balcanice 2015 la Reghin, în perioada 1 - 3 MAI 2015

3. Biroul Federal a stabilit loturile ce vor participa la Campionatele Balcanice şi la Campionatele Europene;

4. Biroul Federal a hotărât ca taxele si cotizatiile aferente anului 2015 sa fie menţinute la nivelul celor din anul 2014

5. Biroul Federal a hotărât ca la competiţiile organizate sub egida FRCF, in toate etapele acestora, sportivul / sportivii sa fie insotit / insotiti de catre reprezentantul clubului unde acesta/ aceştia sunt legitimaţi sau de un  imputernicit al clubului. In cazul in care acesta cerinţă nu este îndeplinită, sportivul / sportivii nu va / vor avea drept de participare.

6. S-a aprobat transferul sportivei Oana Diana Beatrix de la Clubul Sportiv Universitar Tg. Mureş la Clubul Sportiv Farul Constanţa.

7. Biroul Federal a hotărât ca în anul 2015 cluburile care organizeaza o competiţie FRCF să fie scutite de la plata taxei anuale de club.

8. Biroul Federal a hotărât ca fiecare cerere de transfer să fie însoţită de ordinul de plata aferent taxei de transfer sau să fie achitată cu numerar, la momentul depunerii.

9. Biroul Federal a hotărât ca taxa pentru eliberare adeverinţă să fie de 50 lei.

10. Biroul Federal a hotărât ca taxa pentru contestaţie arbitraj să fie de 100 lei.

11. Biroul Federal a hotărât convocarea Adunarii Generale Ordinare la Bucureşti, în data de 28.02.2015.

 

INFO | ULTIMELE PUBLICATE

COMUNICARE | ULTIMELE PUBLICATE

Sponsor Principal al FRCF

newsletter

Parteneri

xnutrition

fitclass

redisnutritie

protan

pro nutrition

natural_plus

natural_plus

Parteneri Media
parteneriate

frcfministerul tineretului si sportuluicosranadcfpaincsinms

Adresa:
Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2,
Bucuresti, Romania
Orar: L-V: 9-17
Telefon/ Fax:  021.317.04.00
+40733502843
Email:  contact@frcf.ro
www.frcf.ro
Cont LEI 
RO39RNCB0082044176700001
Cont EURO 
RO17RNCB0082044176700009
deschis la BCR Unirea Bucuresti
C.I.F
4203598

Localizarea sediului Federatiei Romane de Culturism si Fitness


Vizualizaţi FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CULTURISM ŞI FITNESS pe o hartă mai mare
FRCF | 2013